Gracias mi niña blanca.

By in Tu Plegaria | Tagged as: No tags for this article
Gracias mi niña blanca.

Oracion

Sa da mai coga noe siko rbana case glabamas riu mosuni quiso movoe

Rate this article

0

Comentarios Recientes